Мисията на компанията е да направи пътуването на всеки сигурно, безопасно и приятно. Целите включват подобряване на инфраструктурата, внедряване на нови технологии и развитие на висококвалифициран персонал, с цел предлагането на по-широк спектър от продукти и услуги. Усилията на СОФ Кънект са насочени към непрекъснато усъвършенстване и устойчиво развитие, за да отговори на нарастващите изисквания на пътуващите и бизнес партньорите.

За дирекция Транспорт и гориво-смазочни материали компанията търси да назначи: Химик Петролен

Ролята

Химик Петролен осъществява контрол на качеството на горивата и специалните течности на Летище София. Извършва вземане на проби от смазочни масла и други специални течности съгласно действащите правила и процедури за определяне на качествения им анализ, както и физико-химичните им показатели, съставя протоколи с резултатите; проследява метрологичните проверки. Уведомява прекия ръководител за всички проблеми, възникнали в процеса на работа; отговаря за лабораторното оборудване.

Изисквания

 • Образование Висше – Химия, Нефтохимия и др. сходни специалности;
 • Минимум 3 години професионален опит, опитът в областта на горивата/авиационните горива е предимство;
 • Работа с внедрена система за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2018;
 • Допълнителни квалификации, свързани с БДС EN ISO/IEC 17025:2018, ще се считат за предимство;
 • Добро владеене на английски, писмено и говоримо; 
 • Компютърна грамотност (MS Office);
 • Проследяване новостите в специализираната литература;
 • Бързина, наблюдателност, инициативност и добри аналитични умения;
 • Отлична комуникация, бързо решаване на проблеми, ефективно взаимодействие с всички служители на компанията.

Предложението

Вълнуваща възможност да се присъедините към екип от най-добрите в класа си професионалисти в областта на летищния бизнес в превръщането на летище София в петзвездно летище. Отлични възможности за професионално развитие, атрактивно възнаграждение и социален пакет.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Копие на диплома за завършено висше образование.