Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, гр. Пловдив търси да назначи специалист надлъжността Химик – Отпадъчни води.

Задължения и отговорности

 1. Организира работата в химичната лаборатория на направление ” Отпадъчни води” – ЛИК.
 2. Познава действащите Стандарти за извършване на химични анализи на отпадъчни води и следи за точното им прилагане.
 3. Познава всички уреди и апарати в лабораторията.
 4. Присъства на всички лабораторни и между лабораторни изпитвания.
 5. Разработва нови методи за анализ и следи за тяхното внедряване.
 6. Извършва по-сложните физико-химични анализи.
 7. Извършва проверка и аналитичен контрол на техническите средства за изпитване, лабораторна стъклария и на методите за анализ.
 8. Познава основните принципи на работа на високо-технологичната апаратура, използвана в ЛИК-ОВ (Газов хроматограф, Атомноабсорбционен спектрометър и др.) и ги прилага в работата си с нея.
 9. Въвежда ново оборудване в лабораторията и отговаря за правилната му експлоатация
 10. При възникнали аварийни ситуации или необходимост, в извънработно време и в почивни дни се явява на определеното работно място и изпълнява възложените му задачи.

Изисквания

 • Завършено висше образование – химия;
 • Опит на подобна позиция повече от 4 г. стаж;
 • Умение за работа в екип;
 • Лоялност;
 • Комуникативност;
 • Компютърна грамотност.

Предложението

 • Работно време – 8 часа;
 • Добавки за храна;
 • Работно облекло;
 • Работа в квалифициран екип;
 • Пълни осигуровки за всички осигурителни случаи;
 • Обучения за повишаване на квалификацията.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография