Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

За новосъздадена лаборатория компанията търси химик, за позицият Лаборант в лаборатория за полимери и акрилни дисперсии.
Ще бъде проведено въвеждащо обучение в материята.

Задължения и отговорности

 1. Провеждане на тестове и оценки за гарантиране, че всички получени суровини, произведени продукти и опаковки са в рамките на спецификациите.
 2. Поддържане на подробни записи за материали и спецификации на продукти, резултати от изпитвания, технически бюлетини и информационни листи за безопасност.
 3. Осигуряване и поддръжка на високи технологични стандарти.
 4. Оценява нови суровини и регулира продукцията да отговаря на местните стандарти.
 5. Подпомага производството и коригира партидите, когато е необходимо.

Изисквания

 • Висше образование – бакалавър – Химия, Инженерна химия и др. подходящи;
 • Умения за общуване на английски език по технически аспекти, свързани с продукцията и провеждане на разговори с англоговорящи лица (добро ниво на английски е задължително);
 • Мотивирани личности, които умеят да работят в екип.

Предложението

 • Обучение;
  Мотивиращо заплащане;
  Работа на трудов договор;
  Осигуряване според изискванията на българското законодателство;
  Допълнително здравно осигуряване;
  Ваучери за храна;
  Работа с млад и дружелюбен екип;
  Възможност за професионално развитие;
 • Местоработата е в с.Равно поле – индустриална зона.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/7082246