Задължения и отговорности

 1. Извършва изпитвания в лабораторията и отразява обективно, точно и ясно получените резултати;
 2. Участва в разработването и верифицирането/валидирането нови методи за изпитване;
 3. Спазва изискванията по отношение на въведената в лабораторията система по качество съгласно БДС EN ISO 17025.

Изисквания

 • Образование- Висше магистър или бакaлавър: Химия;
 • Познания в областта на органична и аналитична химия и система по качество (БДС EN ISO 17025);.
 • Oпит в работа с хроматографска техника (HPLC/UV, HPLC/FLD, LC/MS, GC/FID, GC/MS) или със спектрална техника (AAS , ICP);
 • Стаж в областта на хроматографска или спектрална техника се счита за предимство
 • Много добри комуникативни умения;
 • Английски език- работно ниво
 • Компютърна грамотност;
 • Лоялност, умение за работа в екип;
 • Организираност, умение за определяне на приоритети;
 • Самодисциплина и позитивно мислене.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография