Иновекса е нова научно-изследователска компания за разработване на генерични лекарствени продукти, базирана в София, България.  Компанията разполага със свои експериментална и аналитична лаборатории.

С разширяване на дейността си Иновекса търси отговорен и мотивиран професионалист за длъжността химик-аналитик в лаборатория „Разработване и валидиране на аналитични методи“.

Месторабота: София

Задължения и отговорности
 • Провежда аналитични изпитвания и тестове за стабилност на разработваните лекарствени продукти;
 • Участва в аналитични проучвания и разработване на аналитични методи;
 • Валидира аналитични методи в съответствие с изискванията на съвременните фармакопеи и изготвя необходимата документация (протоколи, доклади и аналитични записи);
 • Участва в екипи по трансфер на аналитични методи от страна на Иновекса и изготвя свързаната с тях документация;
 • Има опит в работата с хромотографска и спектрална техника (HPLC, GC, UV/Vis);
 • Допълнително предимство е опит в провеждане на изпитвания за Степен и профил на разтваряне на лекарствени продукти;
 • Следи новостите в областта на разработване и валидиране на аналитичните методи и въвеждането на нови аналитични техники.
Изисквания
 • Образование: висше /Фармация, Химия/;
 • Професионален опит: минимум 3 години в анализа на лекраствени продукти;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint);
 • Отговорност и прецизност при изпълнение на служебните задължения;
 • Умения за работа в екип, комуникативност и стриктност по отношение на всички документи.

Компанията предлага работа в сигурна, динамична и иновативна среда сред професионален и сплотен екип.

Необходими документи за кандидатстване
 • актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6314464