Химик-аналитик в отдел Контрол на качеството

Ветпром търси да назначи на постоянна работа Химик-аналитик в отдел „Контрол на качеството”.

Задължения и отговорности

 1. Извършва физикохимични изпитвания на суровини и материали, междинни и готови продукти по утвърдени технически спецификации с цел установяване на качеството им.
 2. Извършва физикохимични изпитвания на суровини, материали и готови продукти по утвърдени технически спецификации с цел проследяване качеството им в срока на годност (ongoing stability study).
 3. Изпълнява дейности по валидиране и трансфер на аналитични методи за контрол на качеството на междинни и готови продукти.
 4. Изготвя/участва в изготвянето на технически спецификации за готови продукти.
 5. Изготвя и актуализира стандартни оперативни процедури за работа и проверка на лабораторно оборудване.
 6. Участва в осъществяването на дейности, свързани с поддръжка на изправността и работния статус на лабораторното оборудване.
 7. Следи и поддържа наличностите на реагенти, разтворители, стандартни вещества и материали, необходими за работата на лабораторията и отдела.

Изисквания

 • Образование: бакалавър или магистър в някоя от областите химия, биотехнология, биология, фармация или сродна подходяща;
 • Познаване на принципите на основните физикохимични изпитвания, използвани за контрол на качеството на течни и полутвърди лекарствени продукти: хроматографски и спектрални техники (HPLC, UV/Vis, GC, TLC, FTIR);
 • Познаване и разбиране на изискванията за документиране на лабораторните дейности в условията на Добра Производствена Практика (GMP);
 • Опит:
  • Практически опит в провеждането на изпитвания чрез хроматографски и спектрални техники;
  • Познаването на приложни програми за работа с аналитично оборудване е предимство;
 • Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо обучение; Възможност за кариерно развитие и професионално обучение;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Програма “Доведи приятел” – бонусна програма насърчаваща личните препоръки в компанията;
 • Безплатен транспорт от/до: гр. София, гр. Радомир, гр. Перник и гр. Дупница;
 • Ваучери за храна;
 • Безплатно столово хранене;
 • Платен годишен отпуск 22 дни;
 • Закупуване на продукти от портфолиото на компанията на преференциални цени;
 • Допълнително здравно застраховане – разширен пакет на покритие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография