Химик-аналитик в отдел Контрол на качеството

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Ветпром търси да назначи на постоянна работа Химик-аналитик в отдел „Контрол на качеството”.

Задължения и отговорности

 1. Извършва физикохимични изпитвания на суровини и материали, междинни и готови продукти по утвърдени технически спецификации с цел установяване на качеството им.
 2. Извършва физикохимични изпитвания на суровини, материали и готови продукти по утвърдени технически спецификации с цел проследяване качеството им в срока на годност (ongoing stability study).
 3. Изпълнява дейности по валидиране и трансфер на аналитични методи за контрол на качеството на междинни и готови продукти.
 4. Изготвя/участва в изготвянето на технически спецификации за готови продукти.
 5. Изготвя и актуализира стандартни оперативни процедури за работа и проверка на лабораторно оборудване.
 6. Участва в осъществяването на дейности, свързани с поддръжка на изправността и работния статус на лабораторното оборудване.
 7. Следи и поддържа наличностите на реагенти, разтворители, стандартни вещества и материали, необходими за работата на лабораторията и отдела.

Изисквания

 • Образование: най-малко „бакалавър” в някоя от областите химия, биотехнология, биология, фармация или друга подходяща;
  Познаване на принципите на основните физикохимични изпитвания, използвани за контрол на качеството на течни и полутвърди лекарствени продукти: хроматографски и спектрални техники (HPLC, UV/Vis, GC, TLC, FTIR);
 • Познаване и разбиране на изискванията за документиране на лабораторните дейности в условията на Добра производствена практика (GMP).
  Практически опит в провеждането на изпитвания чрез хроматографски и спектрални техники;
 • Езикови познания: английски език на много добро техническо ниво; руски език е предимство;
  Oтлично владеене на Word, Excel;
 • Познаването на приложни програми за работа с аналитично оборудване е предимство;
 • Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо и съпътстващи обучения;
 • Добро заплащане;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография