Химик-аналитик в отдел „Изследване и Развитие” (R&D)

ДАНСОН търси да назначи “Химик – Аналитик” в отдел „Изследване и Развитие” (R&D).

Задължения и отговорности

 1. Разработва, валидира и трансферира физикохимични методи за контрол на качеството на суровини, опаковъчни материали и готови лекарствени продукти.
 2. Провежда изпитвания за стабилност на суровини и готови лекарствени продукти, изпитвания за съвместимост и стрес изпитвания.
 3. Участва в аналитични дейности, свързани с валидиране и трансфер на производствени технологии.
 4. Изготвя техническа документация (протоколи, доклади и др.) за спецификации за контрол на качеството на суровини, опаковъчни материали и готови лекарствени продукти, окомплектоване на досиета за регистрация на лекарствени продукти.
 5. Разработва процедури за работа с лабораторно оборудване.

Изисквания

 • Образование: бакалавърска степен в някоя от областите химия, биотехнология, биология или фармация;
 • Познания:
  • в областта на инструменталния анализ, в частност хроматографски и спектрални техники;
  • в областта на валидиране на аналитични методи;
  • на изискванията за работа в условията на добрите производствена и лабораторна практики (GMP/GLP) е предимство.
 • Опит:
  • най-малко 2 години във физикохимична лаборатория на фармацевтично предприятие или в друга лаборатория със сродна дейност;
  • работа с хроматографска и спектрална техника (HPLC, GC, UV/Vis, FTIR);
  • опит и умения в разработване и валидиране на аналитични методи е предимство;
 • Езикови познания: английски език на много добро техническо ниво;
 • Компютърни умения: отлично владеене на Word и Excel; познаването на приложни програми за работа с аналитично оборудване е предимство;
 • Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо обучение; Възможност за кариерно развитие и професионално обучение;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Програма “Доведи приятел” – бонусна програма насърчаваща личните препоръки в компанията;
 • Безплатен транспорт от/до: гр. София, гр. Радомир, гр. Перник и гр. Дупница;
 • Безплатно столово хранене;
 • Закупуване на продукти от портфолиото на компанията на преференциални цени;
 • Допълнително здравно застраховане – разширен пакет на покритие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография