ДАНСОН търси да назначи “Химик – Аналитик” в отдел „Изследване и Развитие” (R&D).

Задължения и отговорности

 1. Разработва, валидира и трансферира физикохимични методи за контрол на качеството на суровини, опаковъчни материали и готови лекарствени продукти.
 2. Провежда изпитвания за стабилност на суровини и готови лекарствени продукти, изпитвания за съвместимост и стрес изпитвания.
 3. Участва в аналитични дейности, свързани с валидиране и трансфер на производствени технологии.
 4. Изготвя техническа документация (протоколи, доклади и др.) за спецификации за контрол на качеството на суровини, опаковъчни материали и готови лекарствени продукти, окомплектоване на досиета за регистрация на лекарствени продукти.
 5. Разработва процедури за работа с лабораторно оборудване.

Изисквания

 • Образование: бакалавърска степен в някоя от областите химия, биотехнология, биология или фармация;
 • Познания:
  • в областта на инструменталния анализ, в частност хроматографски и спектрални техники;
  • в областта на валидиране на аналитични методи;
  • за изискванията за работа в условията на добрите производствена и лабораторна практики (GMP/GLP) е предимство.
 • Опит:
  • най-малко 2 години във физикохимична лаборатория на фармацевтично предприятие или в друга лаборатория със сродна дейност;
  • работа с хроматографска и спектрална техника (HPLC, GC, UV/Vis, FTIR);
  • опит и умения в разработване и валидиране на аналитични методи е предимство;
 • Езикови познания: английски език на добро техническо ниво;
 • Компютърни умения: отлично владеене на Word и Excel; познаването на приложни програми за работа с аналитично оборудване е предимство;
 • Личностни качества: аналитично мислене, отговорност, инициативност, способност за работа в екип.

Предложението

 • Работа в динамично развиваща се фармацевтична компания;
 • Мотивиращо заплащане обвързано с постигнатите резултати;
 • Възможност за професионално развитие,

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография