Задължения и отговорности

 1. Анализи на продукти от растителен произход.
 2. Работа с модерна аналитична апаратура.
 3. Техническа подръжка и обслужване на газов и течен хроматограф.

Изисквания

 • Висше образование минимална степен “Магистър”, специалност “Химия”;
 • Стаж по специалността е предимство;
 • Да познава устройството и начина на работа на аналитичната апаратура – спектрофотометри, течни и газови хроматографи;
 • Познания по аналитична химия, инструментални методи за анализ, органична химия и физикохимични методи за анализ;
 • Английски език добро ниво: задължително условие;
 • Качество на извършваната работа и изпълнение на задачите в срок;
 • Отговорност и лична ангажираност към работния процес;
 • Способност за работа в екип;
 • Способност за предлагане на нови идеи и решения;
 • Лоялност към фирмата.

Предложението

 • Професионално развитие в една от доказаните български лаборатории за контрол на храни от расителен произход;
 • Конкурентно и обвързано с резултати възнаграждение, нарастващо с натрупването на опит и отговорности от служителите;
 • Вътрешно-фирмено въвеждане и обучение;
 • Стриктно спазване на българското трудово законодателство;
 • Комфорнто работно място и отлични условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Мотивационно писмо.