Химичната лаборатория е важна част от отдела за Контрол на качеството във фармацевтичната индустрия. В нея се извършват анализи за съответствие на качеството на лекарствените продукти, първичните и вторични опаковъчни материали, входящи суровини и готови лекарствени продукти. Валидират се методи и процедури, изготвят се протоколи от анализи и други документи. Работи се на съвременни хроматографски и други апарати.

Изисквания

 1. Желание за работа и развитие в областта на аналитичната химия и лабораторна среда.
 2. Завършено висше образование в някоя от областите – фармация, химия, биотехнология или друга подобна.
 3. Компютърна грамотност: Word, Excel, Outlook.
 4. Познава инструменталните и химични методи за анализ – предимство.
 5. Опит с Добра Производствена Практика /ДПП/ – предимство.
 6. Комуникира добре на английски език – писмено и говоримо – предимство.

Предложението

 • Мотивиращо възнаграждение, съобразено с опита на кандидата;
 • Системи за възнаграждаване и стимулиране, които да оценяват приноса на служителите;
 • Обучение;
 • Бонусна система;
 • Ваучери за храна, на стойност 160,00лв;
 • Допълнително здравно осигуряване и профилактични прегледи;
 • Заедно изграждаме добър екип, постигаме целите си и непрекъснато се подобряваме.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография