Изисквания

  1. Висше образование – бакалавър или магистър;
  2. Специалност – химия, медицина, фармация, фармакология, вирусология, имуноло-гия, био-физика или ветеринарна медицина;
  3. Много добра компютърна грамотност;
  4. Познава изискванията на стандартите GMP, GLP (Добра Лабораторна Практика) – считаме за сериозно предимство;
  5. Желание за дългосрочна работа;
  6. Предимство е опит с хроматографска техника – HPLC, GC.
  7. Наблюдателен и изпълнителен по отношение на детайлите;
  8. Организиран и отговорен;
  9. Способност за работа в екип.

Предложението

От първия работен ден ще имате обучител /наричаме го ментор/, приятел който ще ви подкрепя и напътства в работа;
Безплатна храна в модерен фирмен стол;
Ще осигурим служебен транспорт от гр. Пловдив, Пазарджик, Кричим, Брацигово, а от където не сме посочили, поемаме пътните разходите;
На тези, които желаят да живеят в гр. Пещера, ще предоставим собствена стая в общежитие, като не заплащате наем и консумативите;
Коректно изплащаме, без забавяне и с възможност за бързо повишаване на заплатата;
Даваме ваучери за храна, допълнителни бонуси и придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография