Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Извършва хроматографски и физикохимични изпитвания от обхвата на дейност на лабораторията съгласно установените методи и инструкции.
 2. Участва в процесите по проучване, разработване и внедряване на нови услуги и методи за изпитване.

Изисквания

 1. Висше образование – степен: бакалавър/магистър, специалност: микробиолог, биохимик, химик, инженер-химик, инженер-технолог/биотехнолог;
 2. Умения да извършва хроматографски изпитвания;
 3. Компютърна грамотност, MS Office.

Предложението

 • Работа на постоянен трудов договор и пълен работен ден;
 • Работна заплата 1480 лева (бруто);
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Предварително и съпътстващо обучение в процеса на работа;
 • Възможности за професионално развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка.