Задължения и отговорности

 1. Разлагане на скали, минерали, руди, отпадъци и концентрати за количествено.
 2. Определяне на химични елементи, включени в обхвата на акредитация.
 3. Количествено определяне на различни химични елементи с атомна абсорбционен спектрометър.
 4. Прилагане на титриметричен метод за определяне на съдържанието на мед, олово и цинк в концентрати.
 5. Подготовка на проби за пробирен анализ.

Изисквания

 • Висше образование – химия или физика – бакалавърска степен;
 • Компютърна грамотност;
 • Знания в областта на съвременните инструментални методи (ICP-OES, AAS);
 • Предимства: опит в областта на аналитичната химия и работа със съвременни инструментални методи (ICP-OES, AAS); владеене на английски език.

Предложението

 • Oсновна работна заплата – по договаряне, в зависимост от опит и стаж;
 • Клас прослужено време – 0,6% на година;
 • Ваучери за храна – 150 лева на месец;
 • Платен годишен отпуск – 20 дни;
 • Здравни и пенсионни осигуровки върху цялото възнаграждение;
 • Работно време – от 8:30 до 17:00 часа, без събота и неделя.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография и снимка