Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ обявява свободна работна позиция за длъжността Химик,

Задължения и отговорности

  1. Подготвя аналитичната част на лабораторните упражнения за студентите от специалност „Водоснабдяване и канализация”.
  2. Участва в подготовката на учебни материали за упражненията по дисциплините „Органична химия, биохимия, микробиология“ и „Химия на околната среда”.
  3. Поддържа в изправност лабораторни апарати.
  4. Оказва техническа помощ на преподавателите при провеждане на лабораторните занятия в лабораторията.
  5. Подпомага и участва в научно-изследователската и експериментална дейност по линия на катедрата и Университета.
  6. Отговаря за снабдяването на лабораторията с необходимите материали.
  7. Следи за попълването на книгата за инструктаж на студентите.
  8. Помага при провеждането на контролни работи по посочените дисциплини.

Изисквания

  • Висше образование, специалност: Химия.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография