Задължения и отговорности

 1. Прави опити и извършва анализи за определяне на химическия състав и основните свойства на суровините, материалите и готовата продукция в съответствие с изискванията на държавните стандарти и технико – технологичните условия на производство.
 2. Анализира техническите проби и образци при извършване на химичните изследвания.
 3. Прави необходимите разчети във връзка с направените изследвания, оформя резултатите, отчита ги и съставя техническа документация за изпълнените лабораторни работи.
 4. Анализира и систематизира получените резултати.
 5. Контролира изменението на химическите параметри на материалите в процеса на производство. Изследва причините за брак в производството.
 6. Следи изправността на приборите, съоръженията и останалото оборудване в лабораторията, извършва елементарни операции по регулирането му и ремонта.
 7. Извършва и други конкретно възложени и свързани с длъжността задачи.

Изисквания

 • Образование: висше с химическа специалност, степен “бакалавър“ или средно–специално химическо образование;
 • Друга квалификация работа с компютър и владеене на английски език на работно ниво;
 • Професионалният опит е предимство.

Предложението

 • Работа в акредитирана лаборатория на територията на фирмата;
 • Трисменен режим на работа;
 • Бонус система на заплащане;
 • Социални придобивки  за служителите.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография