Задължения и отговорности

 1. Извършва химически анализи на суровините, материалите, готовата продукция, отпадните води и др., свързани с изискванията на металургичното производство в Стомана Индъстри АД.
 2. Приема, съхранява и предава реактиви и материали, необходими за химическите анализи.
 3. Пряко участва в изготвянето и отговаря за спазването на документирани процедури, регламентиращи експериментирането, внедряването и извършването на химически анализи.
 4. Извършва самостоятелна изследователска химична дейност, експериментира и внедрява нови методи за анализ.
 5. Изготвя инструкции за работа.

Изисквания

 • Средно професионално образование или висше образование;
 • Познаване принципното устройство и начина на работа с апаратурата, и съоръженията в лабораторията;
 • Изискванията на нормативните и стандартизационните документи за извършването на анализите;
 • Английски език;
 • Компютърна грамотност.

Предложението

 • Работа на пълно работно време в екип от професионалисти;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • 24/7 Медицинско обслужване;
 • Ваучери за храна;
 • Покриване на пътни разходи – в случай, че не сте от Перник;
 • Производствен бонус;
 • Финансиране на академични програми;
 • Ресторант в завода;
 • Допълнително възнаграждение в случай – встъпване в граждански брак/раждане на дете;
 • Летен лагер и коледно парти за децата на служителите.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография