Във връзка с постоянно разширяващите се производствени мощности “Биовет”АД гр. Пещера, търси да назначи: ХИМИК за лабораторията в Дирекция “Управление на качеството”.

Изисквания

 • Наблюдателност и изпълнителност по отношение на детайлите;
 • Организираност и отговорност;
 • Способност за работа в екип;
 • Висше образование – химия, биология, микробиология, медицина, фармация, фармакология, вирусология, имунология, биофизика, ветеринарна медицина;
 • Компютърна грамотност;
 • Английски език – с предимство;
 • Желание за дългосрочна работа.

Предложението

 • Въвеждащо и надграждащо обучение;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Сигурна и постоянна работа;
 • Трудов договор с пълни осигуровки;
 • Добро възнаграждение;
 • Осигурен служебен транспорт от гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Велинград, гр. Брацигово до гр. Пещера;
 • Различни социални придобивки – ваучери за храна, застраховки и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Можете да получите допълнителна информация на телефон: 0876 449817