Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Кратко описание на длъжността

Извършване на лабораторно-аналитична дейност, свързана с подготвяне на проби за анализ и работа с хроматографски системи.

Изисквания

  • Минимална степен на завършено образование: професионален бакалавър, Химия
  • Минимален професионален опит: не се изисква
  • Компютърна грамотност
  • Знания в областта на съвременните инструментални методи
  • Предимства:
    • Предишен опит в изпитвателна лаборатория;
    • опит в областта на аналитичната химия и работа със съвременни инструментални методи.

Основна работна заплата – по договаряне, в зависимост от опит и стаж.

Административната сграда на ЦЛХИК се намира на адрес: гр. София – 1330, бул. “Никола Мушанов” № 120;

Лице за контакт:

Захаринка Стоянова, тел. 02/812 98 72