Главен специалист Осигуряване на качеството

БАЛКАНФАРМА ТРОЯН търси да присъедини към своя екип амбициозeн и мотивиран професионалист за длъжността Главен Специалист Осигуряване на качеството.

Месторабота:

Троян

Задължения и отговорности
 • Извършва дейности, свързани с преглед на партидна документация
 • Изготвя годишни прегледи на продуктите
 • Проучва отклонения и оплаквания и изготвя доклади от проучването, като определя бъдещите ефективни действия
 • Извършва надзор над производствени, складови и лабораторни дейности
 • Води кореспонденция с клиенти и доставчици
 • Освобождава изходни, опаковъчни и спомагателни материали
 • Участва в изпълнението на програми за поправителни мерки след проведени инспекции
 • Участва активно в работата по проекти, свързани с други отдели на компанията
 • Изготвя процедури, регламентиращи дейностите в отдела в съответствие с текущите изискванията на Добрата производствена практика, ООС и БЗР

Изисквания
 • Висше образование – Фармация, Химия, Биология или друго подходящо за позицията
 • Много добро владеене на английски език
 • Отлични умения за работа с МS Office пакет
 • Аналитично мислене
 • Добри организационни умения
 • Добри умения за работа в екип, отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения
 • Откритост и толерантност в професионалните отношения
 • Прецизност и усет към детайла
 • Владеенето на SAP и/или LIMS ще се счита за сериозно предимство

Предложението
 • Екипен дух, динамична и високотехнологична работна среда
 • Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие
 • Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки
 • Транспорт до гр. Троян от гр. Ловеч