Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

В момента ЕИЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ търси да назначи Главен лаборант на постоянен трудов договор.

Задължения и отговорности

 1. Анализира качеството на виното на всеки етап с извършване на всички необходими микробиологични изследвания.
 2. Проверява качеството на суровините, полуготовата и готовата продукция и спомагателните материали по аналитични и органолептични показатели с нормативни документи.
 3. Участва в избора на технологична схема за преработка на суровините в предприятието, която осигурява високо качество на продуктите.
 4. Проверява правилното прилагане във всички етапи на производството на установените технологични схеми за обработка на суровини.
 5. При необходимост от отстраняване на дефекти, съвместно с техническия ръководен персонал очертава начините за отстраняването им.
 6. Разработва и прилага мерки за намаляване на загубите и брака на основни и спомагателни материали.
 7. Изготвя доклади за качеството на суровините, полуготовата и готовата продукция по утвърдена форма и своевременно ги представя на ръководството.

Изисквания

 • Отлични знания в областта на химията;
 • Опит на подобна позиция;
 • Познания в сферата на винопроизводството;
 • Познания в сферата на лабораторна документация;
 • Владеенето на Английски език е предимство.

Предложението

 • Професионално развитие, възможност за повишаване на квалификацията;
 • Годишен бонус;
 • Конкурентна основна заплата;
 • Разнообразна и интересна работа в международна компания;
 • Работа в приятелска среда с опитен екип от специалисти.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография