Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ-БАН) търси да назначи Физик/Химик за работа в Лаборатория „Композитни и наноструктурирани оптични материали“. Работата се състои в отлагане на тънки слоеве, тяхното характеризиране, обработка на данни и документална работа, като кандидатите ще съдействат в работата на екипа във всички дейности.
Длъжността е подходяща и за дипломирани скоро студенти, с желание за работа и обучение в подобен вид научна работа.

Предложението

 • Интересна експериментална работа в актуални области;
 • Отлични работни условия в нови лаборатории;
 • Работа с най-съвременна техника;
 • Възможност за включване в проекти с допълнително заплащане при наличие на такива;
 • Участие в международни конференции;
 • При желание възможност за започване на докторантура или дипломна работа за защита на магистърска степен, за кандидати с бакалавърска степен;
 • 8 часов работен ден;
 • Кариерно израстване.
 • Заплащане:
  • за студенти – 1050 лв. (основна заплата 780 лв + допълнително възнаграждение 270 лв)
  • за кандидати с бакалавърска или магистърска степен – 1400 лв. (основна заплата 1100 лв + допълнително възнаграждение 300 лв)
  • за кандидати с докторска степен – 1637 лв. (основна заплата 1100 лв + допълнително възнаграждение 300 лв + докторски 237 лв)

Изисквания

 • Завършена бакалавърска, магистърска или докторска степен (за главен асистент) по Физика, Химия, Физико-химия или сродни специалности, или студенти с възможност за работа на пълен работен ден;
 • Компютърна грамотност (задължително работа с Power Point, Word);
 • Владеене на английски език.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография