Ветпром търси да назначи на постоянна заетост “Експерт валидиране”.

Месторабота:

Радомир

Задължения и отговорности

 1. Реализира стратегията и определя методологията за провеждане на изследвания за валидиране на процеси, оборудване и почистване.
 2. Извършва дейности по валидиране на процеси, оборудване и почистване в съответствие с изисквнията на фирмата за валидиране и поддържане на валидационния статус.
 3. Участва в дейности по валидиране в съответствие на GMP изискванията на регулаторните агенции.
 4. Изпълнява задачи, произтичащи от политиката на фирмата, основните и стандартни оперативни процедури по валидиране. Изготвя или участва в изготвянето и проверката на стандартни оперативни процедури и формати свързани с дейностите по валидиране.
 5. Участва в екипите по разработване/трансфер и валидиране на процеси,оборудване и почистване за изпълнение на дейностите по трансфер на лекарствени и др продукти и валидиране на процеси, оборудване и почистване.
 6. Изготвя и проверява документи за валидиране на процеси, оборудване и почистване, Проектен план за валидиране на производствени процеси, Планове за изследване при валидиране на производствени процеси, Производствени протоколи за валидиране на процеси, оборудване и почистване.
 7. Изготвя доклади за валидиране и извършва статистически анализ на получените резултати.
 8. Участва в планирани и непланирани самоинспекции.

Изисквания

 • Образование – Висше – Магистър или бакалавър;
 • Познания за Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за ветеринарно-медицинската дейност,регулаторните изисквания за производство на лекарства и ветеринарно – медицински продукти в Република България, Европейските и други международни стандарти за Добра производствена практика;
 • Познания за принципите за провеждане на одит са предимство;
 • Предишна работа във фармацевтична компания е предимство;
 • Много добри умения за работа с MS Office;
 • Английски език – добро владеене писмено и говоримо;
  Ориентираност към постигане на резултати;
 • Комуникативност, лоялност, коректност;
 • Инициативност и способност за предлагане на решения;
 • Стремеж към постоянно учене и развитие.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо и съпътстващи обучения;
 • Добро възнаграждение;
 • Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография