Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”, Пловдив е национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за отглеждането им. Институтът е научно звено в структурата на Селскостопанска академия.

В момента ИЗК “Марица”, гр. Пловдив търси да назначи ЕКСПЕРТ-ХИМИК.

Основни длъжностни задължения

  • Експериментална работа, залагане и извеждане на опити в лаборатория.

Изисквания към кандидатите

  • Образование: Висше – Химик

Предложението

  • Постоянна трудова заетост (трудов договор);
  • Работно време – 8 часа (от 7.30 ч. до 16.00 ч.):
  • Основна месечна заплата: 1125 -1295 лв.

Адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 32

За контакти: тел. 032 952296