АПАРАТЧИК в цех “Троен суперфосфат”

Компанията обявява конкурс за свободна позиция “АПАРАТЧИК в цех „Троен суперфосфат”

Задължения и отговорности

 1. Обслужва и следи за нормалната работа на машини и съоръжения в отделенията на инсталацията за производство на фосфорни торове.
 2. Участва в почистването и подготовката на машините и съоръженията за ремонт.
 3. Извършва основни шлосерски дейности по поддръжка на оборудването в отделенията.

Изисквания

 • Средно образование – с предимство е химическото;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Умение за работа в екип;
 • Желание за работа и професионално развитие;
 • Желание за работа на 12 часов сменен режим.

Предложението

 • Много добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Срок за кандидатстване: 20 февруари 2024 г.