Изисквания

 • Средно специално химическо / техническо образование (техникум или ПГ) и/или опит в сходно производство;
 • Познания за физико-химичните свойства на суровините, материалите и вредните вещества в станциите;
 • Умения за работа с техническа и оперативна информация;
 • Компютърни умения – MS Office (Word, Excel);
 • Готовност за работа на смени;
 • Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа.
 • Личностни качества:
  • Добри комуникативни умения;
  • Умения за работа в екип;
  • Инициативност.

Предложението

 • Добро заплащане и допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за професионална реализация и развитие;
 • Осигурен транспорт от и до гр. Варна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография