Задължения и отговорности

 1. Разработване на нови кабелни продукти и/или усъвършенстване на съществуващите.
 2. Разработване на техническа документация.
 3. Разработване и актуализиране на разходни норми за материали.
 4. Оптимизиране на технологични режими и маршрути за производство, контрол върху спазването на технологична документация и технически изисквания.

Изисквания

 • Висше техническо образование – специалности: машинен инженер или химия ще се считат за предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Английски език се счита за предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Готовност за работа в динамична среда.

Предложението

 • Добро заплащане;
 • Обучение на място;
 • Работно време от понеделник до петък – 8 часа;
 • Ежемесечно допълнително материално стимулиране;
 • Социални придобивки: Коледни и Великденски бонуси, подаръци за децата, подпомагане на учениците за учебната година, завишени отпуски, лекарски кабинет в дружеството, купони за храна, ведомствен стол и др.;

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Телефон за контакти: 0301/67-219; 0885 / 709954
Сектор Човешки ресурси