Търсят се студенти от химическите специалности за изследователска работа по Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН)

„T-Motors: От тавтомерията като феномен към тавтомерията като „задвижващ“ механизъм”, финансиран по Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН) на Фонд „Научниизследвания“ е интердисциплинарен проект, чиято цел е разработване на молекулни мотори на основата на тавтомерен пренос на протон. Идеята е инспирирана в известна степен, но не само, от работите на Нобеловият лауреат Бен Феринга и включва теоретичен дизайн на подходящи структури, техния синтез и изследване тяхното действие в разтвор с помощта на молекулната спектроскопия.

В рамките на проекта през 2021 г. ще бъдат открити 2 позиции за докторанти с мотивиращо заплащане. По тази причина търсим студенти, учещи в магистърска програма по химия, които да изработят дипломната си работа при нас, и след това да заемат докторантски позиции. По време на изработване на дипломните работи, същите ще бъдат назначени на ½ работен ден с подходящо заплащане по проекта в Института по електроника на БАН.

Желателен профил на кандидатите:

  • интереси в теоретичната органична химия и/или органичния синтез;
  • добър английски и много добра компютърна грамотност;
  • амбициозни и мотивирани;
  • способни да работят в колектив.