Софийски университет търси своите EU Careers посланици

Краен срок за кандидатстване: 12 март 2024 г.

EU Careers е инициатива на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Софийски университет е един от университетите, които определя свой студент и/или докторант, който да бъде посланик на EU Careers в рамките на университета. За настоящата селекция са одобрени места за двама посланика.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса

 • Да продължават обучението си в бакалавърска, магистърска или докторска степен за периода октомври 2024 до септември 2025;
 • Да са граждани на ЕС;
 • Да владеят английски и езика на страната, която представляват на ниво минимум В2;
 • да се включат в обучение, което ще се проведе на 5 и 6 октомври 2024 г. в Брюксел и за което ще бъдат командировани от Университета;
 • Да имат приемно време минимум един път семично и да отговаря регулярно по e-mail на запитвания на студенти от СУ.

Ангажименти и очаквани резултати в рамките на мандата на един EU Careers посланик

 1. Да организира в Софийски университет минимум две прояви или презентации на семестър, посветени на възможностите за работа в европейските институции.
 2. Да отделя поне два часа на седмица за функциите си като посланик.
 3. Да общува редовно с координаторите от страна на EU Careers и Софийски университет.
 4. Да участва във всички дейности за обучение, предоставени онлайн от EPSO.

Необходими умения и компетенции

 • Да води дневник за дейностите си;
 • Да има отлични умения за комуникация и създаване и поддържане на контакти;
 • Желание за споделяне и учене;
 • Добри организационни умения;
 • Способност за осигуряване на качество и постигане на резултати.

Небходими документи за кандидатстване

 • CV на английски език (за студентите задължително се посочва факултетен номер);
 • Мотивационно писмо (на английски език).

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе на 14 март 2024 г.
Краен срок за обявяване на одобрените посланици: 20 март 2024 г.