Предприемачи в науката 2022

30 000 лв. награда за проект
с позитивно въздействие върху обществото или околната среда

Отворено е кандидатстването за петото издание на програмата “Предприемачи в науката” на фондация Карол Знание, тази година с фокус Impact Investing. За участие са поканени:

 • студенти
 • докторанти
 • млади учени

които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие.

Програмата включва безплатно онлайн обучение и конкурс с награда от 30 000 лв.

 • Практически ориентирано обучение
 • Лектори и ментори с впечатляващи знания, опит и кариери в страната и чужбина
 • Преносими умения
 • Подкрепяща среда
 • Вдъхновяваща общност
 • С партньорството на водещите университети в България – СУ, ТУ, УНСС, МГУ
 • Онлайн, всяка сряда от 10 до 12, от 21 септември до 30 ноември
 • Конкурс Предприемачи в науката – 14 декември