Младши експерт, дирекция „Контрол“

Басейнова Дирекция “Черноморски район” обявява конкурс за длъжността: Младши експерт, дирекция “Контрол”. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността Образователна степен – професионален бакалавър по…; Професионална квалификация: технически…

Контрольор Качество

КАМБРО ОЗАЙ БГ ЕООД, като водеща фирма производител на ламинирани табли, пластмасови съдове и спомагателни продукти, с традиции и утвърдени позиции на международния пазар, търси да присъедини към екипа…

Търговски представител – медицински консумативи

Фирма КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД търси да назначи Търговски представител – медицински консумативи за гр. София. Задължения и отговорности Представя портфолиото от продукти, за които отговаря. Организира и участва в…

Търговски представител

АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ, лицензиран търговец на едро с медицински изделия, търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ БИОЛОГ-БИОТЕХНОЛОГ-МОЛЕКУЛЯРEН БИОЛОГ-ХИМИК КАТО ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ. Задължения и отговорности Познаване на ефективността и приложението на продуктите на…

Технолог

Ивко Трейд ООД произвежда богат асортимент от козметични продукти, миещи и почистващи препарати, битова химия с марките Viki, WiX, Saga, Clio Sun и VEGA. В момента фирмата търси да…

Лаборант

БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ ЕООД е фирма с основен предмет на дейност преработка на нефт и кондензат, производство на нефтени продукти, нефтохимически продукти. В момента търси да назначи мотивиран кандидат…

Учител природни науки в прогимназиален етап на прогресивно училище

Задавате ли си въпроси за професионалното си развитие? Замисляли сте се за възможността да развиете програма по природни науки като част от международна програма в прогресивно училище? Да насочвате…

Медицински представител

“МагнаФарм” е компания специализирана и утвърдена в маркетинг и продажба на фармацевтични продукти. Компанията развива дейността си в няколко европейски държави. По настоящем търси за екипа си Медицински представител…

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ за Аптечен пазар (по заместване)

ФЬОНИКС Фарма е част от фармацевтичния концерн PHOENIX Group – водещ международен интегриран доставчик на фармацевтични продукти и услуги. За отдел Продажби за В. Търново и региона компанията търси…

Главен експерт в отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел “Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“. Общи минимални…