Координатор, Водообработващи процеси

Coca-Cola Hellenic Bottling Company търси да назначи Координатор, Водообработващи процеси. Задължения и отговорности Извършва периодични лабораторни анализи и тестове на качествени показатели на суровата и обработената вода, както и…

Лаборант – химик ОУК

AРОМА АД, водещ производител на козметика, чиито административен офис и производство се намират в гр. София, кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев 12 търси да включи в отдел “Управление на…

Медицински представител

ИНОВА е българска компания, фокусирана в откриването и налагането на пазара на иновативни „бутикови“ препарати в специфични терапевтични области като акушерство и гинекология, ревматология, ортопедия, офталмология и физиотерапия. Дейността…

Технолог, производство

Фирма „Ангро“ повече от 15 години е водещ производител за България на широка гама сухи и течни строителни смеси. За постоянното обновление продуктите и увеличаване на производствената гама, компанията…
ИНОВЕЙШЪН БГ ЕООД – водещ производител на течности за електронни цигари, търси да назначи ТЕХНОЛОГ – РЪКОВОДИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВО. Задължения и отговорности Разработва и контролира спазването на изискванията съобразно технологичната…

Търговски представител (Технолог/Енолог)

Sales Scout е първият по рода си консултантски бранд, изцяло фокусиран върху подбора на професионалисти в областта на продажбите и маркетинга. С иновативния си подход, доброто познаване на търговските…
Ведра Интернешънъл АД търси да назначи Медицински представител за гр. Плевен и региона. Задължения и отговорности Посещения на ОПЛ и специалисти в съответния регион с цел представяне на продуктите от…

Оператор опаковка във фармацевтично производство

Тева Фармасютикълс е една от най-големите световни генерични фармацевтични компании и е с най- богатото портфолио в генеричната индустрия – над 1840 лекарствени продукти. Тева в България /до края на…
“Пластхим-Т” АД е един от най-големите производители на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (БОПП), каст ориентирано полипропиленово фолио (КПП) и гъвкави опаковки както в България, така  и на Балканския полуостров….

Окачествител в производството

“Пластхим-Т” АД е един от най-големите производители на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (БОПП), каст ориентирано полипропиленово фолио (КПП) и гъвкави опаковки както в България, така  и на Балканския полуостров. 97%…