Медицински представител

Във връзка с развитието на отдел Медицински визити, Пиер Фабр България търси да назначи Медицински представител за гр. София и региона. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни…

Медицински представител

Фармаконс АД е фармацевтична компания, работеща активно на българския пазар от 2012 г. Портфолиото от собствени продукти на компанията вече наброява повече от 30 и е в следните терапевтични области:…

СПЕЦИАЛИСТ R&D

„СЕЛЕКТ КОНСУЛТ“ – Агенция за подбор на персонала търси за свой клиент: СПЕЦИАЛИСТ R&D. Задължения и отговорности Работи с екип от специалисти за разработване и внедряване на продукти. Извършва…

Експерт/ главен експерт/ асистент

Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи химици (двама) на длъжност „експерт“/ „главен експерт“/“асистент“ за нуждите на отдел „Химични фактори “ (1) и отдел „Състав на…

Химик

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лаборатория мотивиран…

Химик

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лаборатория мотивиран…

Химик

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лаборатория мотивиран…

ХИМИК – специалист в Лаборатория за развойна дейност

СОЛВЕКС – КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД работи в сферата на създаване, производство и търговия със собствени козметични продукти. В момента компанията търси да назначи ХИМИК – специалист в Лаборатория за…

Химик – изпитвателна лаборатория “Ледъртекс” за физични изпитвания на обувки

ЛЕДЪРТЕКС ЕООД, с предмет на дейност контролно-измервателна и изпитвателна дейност на образци от текстил и кожа; механични изпитания и безразрушителен контрол; химически, технологичен, качествен анализ; контрол и проверка на…

НАЧАЛНИК ЦЕХ ХИМВОДООЧИСТКА – „ХВО“

Топлофикация ВТ АД търси да назначи НАЧАЛНИК ЦЕХ ХИМВОДООЧИСТКА – „ХВО“. Задължения и отговорности Ръководи дейността на цех ХВО, съобразно утвърдения производствен план. Контролира своевременното снабдяване на цех ХВО…