“България – Текс” АД гр. Казанлък е водеща фирма в областта на текстила, един от най – големите производители и износители на широка гама от прежди за ръчно плетиво,…

Контрольор по качеството

„Балканфарма-Разград“ АД, част от Антибиотик-Разград АД е наследник на един  от най-големите фармацевтични производители в България. Фармацевтичният завод на компанията азполага с  мощности за производство на следните лекарствени форми:…

Технолог галванични процеси

БАМЕКС МЕТАЛ БГ ЕООД произвежда противотежести за манипулационно оборудване и селскостопански машини, различни механично обработени метални детайли, спазвайки всички необходими изисквания за безопасност и качество на продуктите. Заедно с…
Севекс фарма ООД, динамично развиваща се маркетингова компания за работа с фармацевтични продукти търси да назначи Медицински представител, с място на работа в гр. София. Задължения и отговорности Презентира…

Координатор

„ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с предмет на дейност лабораторни анализи на компонентите на околната среда, обявява свободна позиция за Координатор. Задължения и отговорности Осъществява контакти с клиенти и партньори. Завежда входящо-изходяща…

Лаборант към Строителна лаборатория

Гражданско дружество “ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН”, ЕИК по БУЛСТАТ 177407472, със седалище и адрес на управление Общ. Ихтиман, с. Вакарел, местност „Галабец“ № 1 е Изпълнител на проект за…

Търговски/ Медицински представител – Инвитро Диагностични Изделия

RIDACOM е най-бързо развиващата се диагностична компания на Балканите и лидер в предоставянето на съвременни лабораторни решения, които отговарят на най-високите професионални стандарти. В момента компанията търси да назначи…

Химик-лаборант

„ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с предмет на дейност лабораторни анализи на компонентите на околната среда, обявява свободна позиция за Химик-лаборант. Задължения и отговорности Провежда изпитвания на води, почви и отпадъци. Разработва…

Старши експерт

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив обявява конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция “Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”….
Орбико България ЕООД е част от Orbico Group, водещ дистрибутор в Югоизточна Европа, международна компания с дейност в 20 страни. Компанията предлага голям брой качествени и световно известни продукти в областта…