Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за Бургас и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари и фармацевти….
Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за Стара Загора и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари…
Пиер Фабр България, част от Лаборатории Пиер Фабр е солидна компания с дълга история и традиции. Занимава се с развитието на иновативни продукти и решения, водещи клиентите от Здравето…
Основен предмет на дейност на Момина крепост АД – гр. Велико Търново е производство и търговия на медицински изделия за еднократна употреба. Като спомагателна дейност фирмата развива още производство…
ХИМАКС ФАРМА е иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична компания, която в продължение на почти 30 години едоверен партньор на дистрибутори, аптеки и болници в страната. ХИМАКС ФАРМА гарантира безопасността…
„Свилоцел” ЕАД е надежден и предпочитан работодател в общината, предлагащ сигурност и добра работна среда на служителите си.Фирмата е производител на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина. Производственият процес…
Лабораторията (ЦНИЛ) към ДИАЛ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната…
“Евротест – Контрол” ЕАД търси да назначи химик на пълен работен ден в направление “Химични изследвания”. Задължения и отговорности Разлагане на скали, минерали, руди, отпадъци и концентрати за количествено….
Частно основно училище търси да назначи учител по биология и химия и опазване на околната среда за новата учебна година. Договорът ще бъде сключен с институцията. Изисквания Висше образование;…
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, гр. Пловдив търси да назначи Лаборант – Отпадъчни води. Задължения и отговорности Извършва органолептични, химични и физикохимични анализи на: отпадъчна вода от канализационни мрежи; отпадъчна…