Младши експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА обявява конкурс за държавен служител по служебно правоотношение за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Физико-химични покaзатели, остатъци и токсикология“ в дирекция…

Главен експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА обявява конкурс за държавен служител по служебно правоотношение за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Физико-химични покaзатели, остатъци и токсикология“ в дирекция…

ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

“Чайкафарма Висококачествените лекарства” АД – водещ производител на генерични лекарства за българския пазар ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ(пълен работен ден). Задължения и отговорности Анализ на данни…

Лаборант

“КТ Интернешънъл” ЕАД е лидер на пазара и традиционен производител на висококачествени тютюневи изделия. Във връзка с разширяване на дейността, фирмата търси да назначи ЛАБОРАНТ. Задължения и отговорности Извършва…

Главен експерт “Околна среда”

Община Ловеч обявява конкурс за заемане на длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ОКОЛНА СРЕДА”. Изисквания за заемане на длъжността Образовaние – висше, степен бакалавър; Професионална област: Технически науки, природни науки; Професионално…

Главен експерт в дирекция “Контрол на околната средa”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ”….

Специалист VI-I степен, Отдел “Физико-химични и биологични изследвания”, Сектор „Токсикохимия”

МВР / Национален институт по криминалистика обявява конкурс за назначаване на държавна служба в Национален институт по криминалистика – МВР на вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква…

Химик Търговец – Хранително-вкусова промишленост

Агенция за подбор на персонал ROLE INTERNATIONAL Ltd., търси за свой клиент – водещ вносител и международен дистрибутор на суровини, ХИМИК ТЪРГОВЕЦ – ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. Задължения и отговорности…

Химици и Микробиолози

Interpharma Services Ltd. търси за лаборaторията си в София химици и микробиолози. Общи изисквания Опит в областта на GMP и/или GLP; Способност за работа в екип; Умения за комуникация…

Медицински представител

Нобел Фарма е динамично развиваща се фирма в областта на фармацията. Главната цел на Нобел Фарма е непрестанно да подновява и подобрява продуктовата си листа, като така отговаря на…