Специалист, Валидиране на аналитични методи

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Валидиране на аналитични методи към Дирекция „Качество“. Позицията е по заместване. Задължения и отговорности •…

Специалист, Контрол на изходни материали

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Контрол на изходни материали към Дирекция „Качество“. Задължения и отговорности • Дейности при работа и…

Инженер-химик

ХАРМОНИ 2012 е инвестиционна компания, развиваща проекти за възстановяване на производствени мощности и предприятия. Към момента, компанията е фокусирана в реализацията на инвестиционен проект: „Модернизация и разширяване на цинково…

Асистент в лаборатория (производство)

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000…

КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ по Качество

Биофарм ООД, българска фармацевтична компания, търси да назначи КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ по Качество. Задължения и отговорности Сертифициране и освобождаване на партиди лекарствени продукти в съответствие със законодателството. Водене на регистър…