Главен експерт в отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел “Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“. Общи минимални…

Лаборант – Технолог

Аспазия – един от водещите производители на безалкохолни напитки, търси да назначи Лаборант-Технолог, който да допринесе за подобряване на производствените процеси. Задължения и отговорности Анализира, контролира и изпитва взетите…

Медицински представител

ТП Лаборатоар Инотек Интернасионал е част от ИНОТЕРА ГРУП – фамилна, независима, френска, фармацевтична компания със 100 годишен опит. Търговското представителство е специализирано в областта на женското здраве, в…

Старши експерт

Регионална здравна инспекция – Варна търси да назначи Старши експерт в отдел „Радиационен контрол” към дирекция „Обществено здраве”. Изисквания за заемане на длъжността Завършено висше образование с ОКС „Бакалавър…

Микробиолог

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.„БИОВЕТ“ АД може да…

Еколог

Реци Трейд България ЕООД е фирма работеща в областта на отпадъците. Компанията търси амбициозна и креативна личност, която да стане част от екипа на позиция “Еколог”. Задължения и отговорности…

Бранд мениджър – Фитофармацевтици

Ийгълсдент ООД е млада и интензивно развиваща се семейна компания, която бързо се превърна в един от водещите доставчици на висококачествени дентални медицински изделия и фитофармацевтици за хуманната медицина…

Химик-аналитик

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД развива научноизследователска дейност в областта на технологията за производство, химията и микробиологията на виното и спиртните напитки; Информационна дейност в областта на…

Технолог

GE Pharmaceuticals е българо-австрийска компания от фармацевтичната индустрия, която е специализирана в опаковането на твърди лекарствени форми в блистери и бутилки. Производствената част на компанията се състои от два модерни,…

Експерт в АМ, отдел ИССХП, дирекция ЦМЛ, ЦМУ

Агенция “Митници” обявява конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „експерт в Агенция „Митници“, отдел ,,Изследване на селскостопански стоки, храни и напитки“, дирекция ,,Централна митническа лаборатория“, Централно митническо управление. Описание…