Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел “Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“. Задължения…
Национална лаборатория за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла към НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ, София e официална лаборатория за нуждите на контрола на спиртните напитки…

Медицински представител – Прескрипторни продукти

Софарма АД – най-голямата българска фармацевтична компания, търси да назначи Медицински представител – Прескрипторни продукти за гр. София. Задължения и отговорности Създава и поддържа много добри и дълготрайни професионални…

Учител по човек и природа, химия и биология – лектор

Вие сте учител по науки (човекът и природата, биология, химия) и търсите ново място и възможност да работите в екип, обединен от идеята, че: учебният процес може да е…

Химик-аналитик

Аурубис България АД е водеща международна мулти-метална компания и една от най-големите компании за рециклиране на мед в света. Аурубис преработва комплексни концентрати, метален скрап и металосъдържащи материали и прави…

Химик-лаборант

“Агрия” АД е единственият български производител на препарати за растителна защита. Създадена още през 1932 година, компанията предлага качествени продукти и обслужване, които отговарят на високите изисквания и очаквания…

Еколог

ПРИМЕКС ЕООД е водеща компания в сферата на вноса и търговията с гуми за леки, товарни автомобили, автобуси, селскостопанска, строителна, индустриална и специализирана техника. Понастоящем компанията търси да назначи…

Сътрудник Продажби и Поддръжка на Лабораторна и Промишлена Апаратура

Метром България ЕООД – дъщерно дружество на швейцарската фирма производител на лабораторна и индустриална апаратура Metrohm AG, търси да назначи Сътрудник Продажби и Поддръжка. Задължения и отговорности Инсталация и…

Lab Technician / Лаборант

British School of Sofia is the only school in Bulgaria that follows the British National Curriculum. It is accredited by Cambridge International Examinations as a Cambridge Primary and Secondary 1…

Преподавател по природни науки

ЧСУ “Константин-Кирил Философ” търси да назначи квалифициран преподавател по природни науки. Задължения и отговорности Подбира и планира адекватни средства и материали за реализация на образователната дейност съобразно индивидуалните заложби,…