Оператор ПСПВ

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД , гр. Шумен стартира процедура за подбор на кандидати за длъжността: „Оператор ПСПВ“в Пречиствателна станция за питейни води – гр. Шумен Задължения и…

Изследователи R1

ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ-БАН търси да назначи Изследователи R1. Изследователската работа е по проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“…

Лаборант – химик Модерно производствено предприятие / Дневни смени

Агенция за подбор на персонал “Пал Рекрютмънт” търси да назначи за свой клиент – модерно производствено предприятие, лидер в дистрибуцията и производството на етилов алкохол и спирт, Лаборант –…

Медицински химик или биолог в клинична лаборатория

МБАЛ “Св.Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД търси да назначи специалисти по химия и/или биология в клинична лаборатория. Изисквания Образование – Висше – квалификационна степен “бакалавър” или „магистър“; Специалност “Медицинска химия”;…

Радиохимик/Химик

Във връзка с предстоящо откриване на Национална онкологична болница “Дева Мария” и разширяване дейността, се обявяваме конкурс за: “Радиохимик“– 1 щатна бройка – 5000 лв. бруто. Задължения и отговорности…

Технолог

„Талар Фуудс” е водеща българска компания, оперираща в областта на хранително-вкусовата промишленост и търговията с храни на едро и дребно от 1999 г.  За завода в с. Гара, Елин…

Лабораторен специалист – класически методи

“Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в Столична община. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат…

Лаборант – хранително-вкусова промишленост

Фирма, специализирана в производството и търговията на подправки и консумативи за хранително-вкусовата промишленост, търси да назначи отговорен служител с практически опит на позиция “Лаборант в хранително-вкусовата промишленост”, с намерение…

Анализатор на медицински и технически газове

Във връзка с разрастване на дейността на клиент и излизането му на нови пазари, агенция за подбор на персонал HUMAN POWER BG LTD търси Анализатор на медицински и технически…

Анализатор на медицински и технически газове

Във връзка с разрастване на дейността на клиент и излизането му на нови пазари, агенция за подбор на персонал HUMAN POWER BG LTD търси Анализатор на медицински и технически…