Младши специалист Регулаторна дейност – Платен стаж

Gi Group e водеща международна компания, предлагаща решения за развитие на пазара на труда. В световен мащаб групата работи в областта на временната и постоянна заетост, подбор на персонал и редица други…

Специалист качество в козметично производство

От 29 години biotrade е сред най-успешните български компании, разработваща иновативни решения за грижа за кожата. В момента biotrade търси специалист, който да се гордее с името на компанията…

Контрольор качество

Фикосота Фууд ЕАД е производствена фирма в областта на производство на сухари и сухи сладкарски изделия. Във връзка с разширяване на дейността си търси да назначи: Контрольор качество/входящ контрол….

Химик

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. „БИОВЕТ“ АД може…

Търговски представител/Продуктов мениджър

АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ, лицензиран търговец на едро с медицински изделия, търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ БИОЛОГ-БИОТЕХНОЛОГ-МОЛЕКУЛЯРEН БИОЛОГ-ХИМИК КАТО ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ/ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР. Задължения и отговорности Познаване на ефективността и приложението на продуктите…

Търговски представител

MМ Политрейд е частна семейна фирма с основен предмет на дейност – дистрибуция на суровини за пластмасовата индустрия. Техническата експертиза и огромното разнообразие на предлаганите продукти и суровини от…

Търговски представител

MМ Политрейд е частна семейна фирма с основен предмет на дейност – дистрибуция на суровини за пластмасовата индустрия. Техническата експертиза и огромното разнообразие на предлаганите продукти и суровини от…
ОСЪМ АД, част от “ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ-АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ” АД/MTG Group, е акционерно дружество с производствена и търговска дейност на детайли от сив и сферографитен чугун. Организацията има…

Главен експерт в Дирекция „Планове и разрешителни”

Басейнова Дирекция Черноморски район обявява конкурс за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ”. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика Прилагане на държавната политика по управление и…

Главен експерт, отдел „Планове за управление“

Басейнова Дирекция Черноморски район обявява конкурс за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, ОТДЕЛ “ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ”. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика Прилагане на държавната политика по управление и опазване…