Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите ” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“. Основна цел на длъжността:…

Началник отдел Технически и качествен контрол

Момина крепост АД – гр. Велико Търново търси да назначи специалист на длъжност “Началник отдел Технически и качествен контрол”. Заемащите тази длъжност организират изследвания за осигуряване високо техническо равнище…

Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел “Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“. Задължения…
Национална лаборатория за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла към НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ, София e официална лаборатория за нуждите на контрола на спиртните напитки…

Химик-аналитик

„Пехливанов-Инженеринг“ ООД извършва комплексно проучване, изследване, проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на екологични обекти, както и екологични оценки иекспертизи. В момента компанията търси за лабораторията си в град…

Медицински представител – Прескрипторни продукти

Софарма АД – най-голямата българска фармацевтична компания, търси да назначи Медицински представител – Прескрипторни продукти за гр. София. Задължения и отговорности Създава и поддържа много добри и дълготрайни професионални…

Учител по човек и природа, химия и биология – лектор

Вие сте учител по науки (човекът и природата, биология, химия) и търсите ново място и възможност да работите в екип, обединен от идеята, че: учебният процес може да е…

Химик-аналитик

Аурубис България АД е водеща международна мулти-метална компания и една от най-големите компании за рециклиране на мед в света. Аурубис преработва комплексни концентрати, метален скрап и металосъдържащи материали и прави…

Химик-лаборант

“Агрия” АД е единственият български производител на препарати за растителна защита. Създадена още през 1932 година, компанията предлага качествени продукти и обслужване, които отговарят на високите изисквания и очаквания…

Еколог

ПРИМЕКС ЕООД е водеща компания в сферата на вноса и търговията с гуми за леки, товарни автомобили, автобуси, селскостопанска, строителна, индустриална и специализирана техника. Понастоящем компанията търси да назначи…