Химик

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лаборатория мотивиран…

Химик

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лаборатория мотивиран…

Химик

СЖС България, част от фирмената група SGS SA, със седалище в Женева/Швейцария, с обхват на дейност контролни услуги, сертификация на системи и продукти, лабораторни анализи, търси за лаборатория мотивиран…

ХИМИК – специалист в Лаборатория за развойна дейност

СОЛВЕКС – КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД работи в сферата на създаване, производство и търговия със собствени козметични продукти. В момента компанията търси да назначи ХИМИК – специалист в Лаборатория за…

Химик – изпитвателна лаборатория “Ледъртекс” за физични изпитвания на обувки

ЛЕДЪРТЕКС ЕООД, с предмет на дейност контролно-измервателна и изпитвателна дейност на образци от текстил и кожа; механични изпитания и безразрушителен контрол; химически, технологичен, качествен анализ; контрол и проверка на…

НАЧАЛНИК ЦЕХ ХИМВОДООЧИСТКА – „ХВО“

Топлофикация ВТ АД търси да назначи НАЧАЛНИК ЦЕХ ХИМВОДООЧИСТКА – „ХВО“. Задължения и отговорности Ръководи дейността на цех ХВО, съобразно утвърдения производствен план. Контролира своевременното снабдяване на цех ХВО…

Младши експерт

Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи обявява конкурс за длъжността Младши експерт. Описание на длъжността Извършва лабораторни изследвания и анализи, свързани с окачествяване на зърното, зърнените продукти…

Лаборант

ПРИМОРИС БЪЛГАРИЯ АД, компания операрираща в областта на анализ на храни и фуражи за класическите замърсители: пестициди, тежки метали, микотоксини, нитрати и др., търси да назначи: Лаборант. Задължения и…

Инспектор в отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”

Регионална здравна инспекция – Велико Търново обявява конкурс за длъжността: ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ “ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”. Кратко описание на длъжността Осъществява систематичен и насочен здравен контрол…

Медицински представител

НАТУРФАРМА е международна бързоразвиваща се компания в областта на хранителните добавки, медицинските изделия и лекарствените продукти. Във връзка с разширяване на бизнеса си в България, компанията търси да назначи…