Технолог-химик

МЕТАЛ АД е един от големите производители на секретни заключващи системи, дръжки за врати и прозорци, мебелен и строителен обков. В момента компанията търси да назначи за своето производство Технолог-химик. Задължения…

Учител по биология, химия, физика

Образователна е-платформа търси учители по биология, физика,жимия за преподаване онлайн. Необходимо е кандидатите да имат минимум 2 години преподавателски опит. Изисквания Организира, подготвя отговорно, старателно и целенасочено уроците; Подбира…

Търговски представител – Химик, Корпоративни клиенти

Фирма ПаЧико, компания с над 30 години опит на пазара, търси амбициозен и отговорен професионалист, който да заеме позицията на Експерт Продажби при Корпоративни клиенти. Вашата основна отговорност ще…

Специалист VI-I степен, отдел „Криминалистична техника”, сектор „Документни изследвания”

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от ЗМВР и чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР, МЗ…

Специалист VI-I степен, отдел „Криминалистична техника“, сектор „Дактилоскопия“

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от ЗМВР и чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР, МЗ…

Младши експерт в дирекция “Контрол на околната среда“

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПАЗАРДЖИК обявява конкурс за длъжността: „младши експерт“ в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и…

Технолог в ОП 7 – Лиофилизация към дирекция Производство

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции, готови лекарствени средства и ваксини за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.Заводът е с…

ТЕХНОЛОГ ПИВОПРОИЗВОДСТВО

КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД търси да назначи за завода в Шумен, Технолог Пивопроизводство. Задължения и отговорности Ръководи всички процеси и дейности в отдел Пивопроизводство – планиране, контрол, стратегия, организация, бюджет…

Медицински представител SVR (по заместване)

Софарма Трейдинг АД е водеща търговска компания, предлагаща висококачествени продукти и иновативни услуги в сектора на грижа за здравето.  За екип „Търговски Маркетинг”, който е част от дивизия „Търговия на…

Медицински представител – прескрипторни продукти

Софарма АД, най-голямата българска фармацевтична компания с близо 90 години история и традиции, търси да назначи Медицински представител – прескрипторни продукти за регион Велико Търново и регион Габрово. Задължения…