Специалист, Валидиране на аналитични методи

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Валидиране на аналитични методи към Дирекция „Качество“. Позицията е по заместване. Задължения и отговорности •…

Лятна стажантска програма

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД е собственик на електропреносната мрежа на България и единствената компания, която осъществява управлението на електроенергийната система на страната. Със своите над 15 700 км. електропроводни…

Специалист, Контрол на изходни материали

„Балканфарма Разград“ АД търси да присъедини към своя екип мотивиран кандидат за позицията Специалист, Контрол на изходни материали към Дирекция „Качество“. Задължения и отговорности • Дейности при работа и…

Инженер-химик

ХАРМОНИ 2012 е инвестиционна компания, развиваща проекти за възстановяване на производствени мощности и предприятия. Към момента, компанията е фокусирана в реализацията на инвестиционен проект: „Модернизация и разширяване на цинково…

Асистент в лаборатория (производство)

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000…

КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ по Качество

Биофарм ООД, българска фармацевтична компания, търси да назначи КВАЛИФИЦИРАНО ЛИЦЕ по Качество. Задължения и отговорности Сертифициране и освобождаване на партиди лекарствени продукти в съответствие със законодателството. Водене на регистър…