Лаборант

В момента А-ЛАБ ЕООД търси мотивиран специалист, който да се присъедини към екипа на позиция ”Лаборант“.

Задължения и отговорности

 1. Извършване на физиологични, фитопатологични и биохимични анализи за оценка на растителни материали и представяне на резултатите от тях.
 2. Участие в разработването и внедряването на нови тестови методи.
 3. Отговорност за поддържането на материалите в лабораторния комплекс, в съответствие с указанията за безопасност и вътрешните правила на лабораторния комлекс.

Изисквания

 • Висше образование в областите химия, биология, микробиология, агрономство;
 • Отговорност и прецизност при изпълнение на служебните задължения;
 • Дисциплинираност, отговорност, изпълнителност, наблюдателност;
 • Аналитично мислене;
 •  Умения за работа в екип;
 • Спазване и следване на вътрешните правила на лабораторния комплекс;
 • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel);
 • Опит на лабораторна позиция и владеенето на чужд език ще се считат за  предимство.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка