Лаборант

Задължения и отговорности

 1. Изпълнява възложените задачи от ръководителя на лабораторията и останалите магистър фармацевти.
 2. Поддържа в изправност разпределено му лабораторно оборудване.
 3. Попълва всекидневно възложени му дневници и документи.
 4. Почиства всекидневно работните площи, уредите и пособията в лабораторията.
 5. Почиства/ мие ръчно или машинно лабораторната посуда, стерилизира измита стъклария.
 6. Изпълнява рутинни лабораторни процеси, за които е бил инструктиран.

Изисквания

 • Завършено средно образование по специалността или сходна (химия, биология, технология);
 • Комютърни умения – писане на текстове, попълване на таблици, работа с електронна поща и интернет;
 • Прилежност и строга дисциплинираност;
 • Отговорност и организираност;
 • Добра комуникативност и умения за работа в екип;
 • Желание за усвояване на нови знания и умения.

Предишен опит не се изисква.

Позицията изисква целодневна заетост.

Предложението

 • 8 часа дневна заетост от понеделник до петък;
 • 1 час обедна почивка;
 • Осигуровки по Кодекса на труда;
 • 20 дни годишен платен отпуск.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография с актуална снимка