Към чистата наука?

 Поредицата от блиц-срещи, посветени на кариерното ориентиране продължава с темата за научна / академична кариера.

Основните акценти този път са:

  1. PhD възможност или бреме?
  2. Възможности за академична кариера?
  3. Да инвестираме ли в знания?
  4. Къде?
  5. Основни очаквания
  6. Основни изисквания
  7. Живият живот

Продължителност: 12:45 – 13:15

Кога?

27 октомври 2022 (четвъртък)

Къде?

Зала 130, ФХФ

Срещата е отворена за студенти от всички специалности на Факултета.

Лектор

м.ф. Сирин Джабер, доктор на химическите науки, преподавател и действащ фармацевт. Носител на наградата за млади учени.