Курс за Кариерно оринетиране на студенти по Фармация от ФХФ

Всяка седмица, в продължение 2 месеца, студентите ще имат възможност да се срещат с експерти и професионалисти от различни области на фармацевтичния бранш и да научат повече за „тънкостите на занаята“.

Практическият курс е отворен за всички студенти от ФХФ и ще се провежда всеки четвъртък, от 12:45 ч. до 13:15 в зала 130.

Следващата блиц-среща ще се състои на 27.10., когато ще се дискутират възможностите за научна/академична кариера. Гост-лектор ще бъде м.ф. Сирин Джабер, доктор на химическите науки, преподавател и действащ фармацевт, носител на Наградата за млади учени.