Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2022-2023 година

За двадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА” ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 3 000 лв. годишно в единадесет области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов.
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков.
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – ще се присъжда за трета година.
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков.
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев.
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов.
 7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов.
 8. Инженерни науки в областта на електрониката, автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев.
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски.
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето.
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще бъде определен още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2022/2023 година.

Най-добрите кандидати по документи (според критерии за оценка и селекция) ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА” /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01. 09. 2022 г. до 15. 10. 2022 г. следните документи:

 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и Формуляр по образец;
 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2022/2023 година;
 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”  / до 3 страници /.

Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици