Конкурс „Млад предприемач в науката“ 2022 г.

Конкурсът се организира от Центъра за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на СУ „Св. Климент Охридски“по случай юбилейното 20–то издание на Европейския ден на предприемача през 2022 година.

Целта на конкурса е да подпомогне развитието на студентското и младежкото предприемачество в СУ „Св. Климент Охридски“, да стимулира студентите и младите изследователи да започнат собствена стопанска дейност.

До участие в конкурса се допускат само студенти и изследователи до 35 години, както и колективи, съставени от изследователи в посочената възрастова група, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Етапи и срокове на конкурса
  • Етап 1: Обявяване на конкурса: 01.03.2022 г.
  • Етап 2: Подаване на заявка за участие: 01.04.2022 г. – 15.09.2022 г.
  • Етап 3: Разглеждане на всички заявки и селектиране на 5-10 номинации: до 20.10.2022 г.
  • Етап 4: Устна (онлайн или присъствена) защита на номинираните кандидатури пред академично жури: 25.10.2022 г.
  • Етап 5: Обявяване на спечелилия най-много гласове участник и на класираните на 2-ро и 3-то място участници: 30.10.2022 г.

Награждаването с парична награда ще се извърши на Европейския ден на предприемача, който ще се проведе през ноември 2022 г.

Организационен комитет в състав:

Председател:

Божил Добрев – директор на НИС и ръководител на ЦТТ

Членове:

1. Красимира Генева – експерт в ЦТТ
2. Антон Андонов – експерт в ЦТТ

Процедура за провеждане на конкурса

Награден фонд

Комисията ще присъди Голямата награда в размер на 7500 лева за кандидатурата, оценена като най-творческа и вдъхновяваща предприемаческа инициатива – “Млад предприемач в науката”. Класиралите се на второ и трето място ще получат съответно 4000 и 2000 лева.