Индивидуални награди и отличия за талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите

Проeктът “Награди, стипендии и отличия 2020” на Фондация “Шанс за децата и природата на България” има за цел подпомагане обучението и изявите на талантливи деца и младежи в областта на точните и хуманитарни науки, изкуството, технологиите като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

За десета поредна година Фондацията подпомага обучението и развитието на изявени деца и млади хора чрез отпускане на награди и стипендии на:

– Първенци с отличен успех, класирали се от първо до трето място на национални конкурси, олимпиади, състезания от областен и национален мащаб, при условие, че продължават образованието си в областите, в които са изявили таланта си;
– Редовни студенти и ученици от 6 до 20 години с отличен успех – първенци, класирали се от първо до трето място на международни олимпиади;

За 2020 г. Фондацията обявява следните индивидуални награди и отличия за талантливи деца и младежи:

– Две парични награди в размер до 600 лв. за талантливи деца/младежи с ограничени финансови възможности, постигнали особени успехи в областта на науката и изкуството. Освен изборените документи, кандидатите за годишната стипендия представят и удостоверение за финансовото състояние на родителите си за една година назад.

– Една парична награда за иновативен проект в областта на науката, технологиите и изкуството отличен/създаден през 2019/2020, в размер до 500 лева.

– Две индивидуални парични награди за отлично представяне на републикански или международни олимпиади, конкурси, състезания, в размер до 550 лева.

Приз на Фондацията „Шанс за млади таланти” за 2020 г.: Призът на Фондацията се връчва еднократно на едно лице за календарна година за постигнати особено високи постижения в областта на науката и изкуството на възпитаник/възпитаници на Фондацията. Призът има за цел да подпомогне участието в международни изяви на млади таланти, спечелили конкурси през съответната година.

Кандидатите, които отговарят на изискванията, трябва да представят или изпратят по пощата в офиса на Фондацията, находящ се в гр. Бургас, п.к. 8000, пл. “Атанас Сиреков” № 4, Бургас (работно време: 10-12 и 14-18 часа) или по имейл на info@forbgkids.org не по-късно от 4 май 2020 година.

Всички необходими документи за кандидатстване може да откриете тук: http://www.forbgkids.org/70/page.html?fbclid=IwAR1-2-c2mjhARLqxC0BAItawe…