Химик

 • Опит в областта на GMP и GLP;
  Опит в трансфер и валидиране на аналитични методи;
 • Опит в работа с течен и газов хроматографи;
  Работа с документи на системата за качество, касаещи дейностите в лабораторията, изготвяне на СОП и други документи свързани с дейността на лабораторията;
 • Опит в химична лаборатория поне 3 години;
 • Способност за работа в екип;
 • Умения за комуникация с екипа, клиенти и институции;
 • Възможност да ръководи екип е преимущество;
 • Владеене на английски език е преимущество.
 • ,